ICA Research & Development SRL

ICA Research & Development este o companie care îmbină cu succes tradiţia cercetării ştiinţifice româneşti în domeniul alimentar cu noutatea celor mai performante tehnici de laborator.

Încă de la începuturi, institutul a avut menirea de a desfăşura activităţi suport pentru dezvoltarea industriei alimentare româneşti. În prezent activitatea institutului se axează atât pe fundamentarea ştiinţifică şi testarea tehnologică la scară pilot a unor noi tehnologii şi concepte ce ţin de ştiinţele alimentaţiei, cât şi pe testarea unor produse deja existente, cu scopul de asigura consumatorului obişnuit un aliment sigur şi corespunzător nevoilor nutriţionale actuale. Astfel, ICA Research & Development reuşeşte să acopere întreaga gamă de servicii ştiinţifice, tehnice şi tehnologice necesare atât consumatorului obişnuit cât, mai ales, producătorilor, procesatorilor, comercianţilor, importatorilor şi exportatorilor de produse alimentare.

Tradiţia şi experienţa de peste 50 de ani recomandă ICA Research & Development atât ca un centru de excelenţă în cercetarea tehnologiilor alimentare, cât şi ca un laborator de analize şi încercări performant, cu dotări de ultimă generaţie şi specialişti de prim rang.

Astfel echipa ICA R&D este compusă atât din personalităţi în domeniul nutriţiei şi tehnologiilor alimentare, cât şi din tineri cercetători, ingineri, chimişti sau microbiologi.

În momentul de faţă ICA R&D pune la dispoziţia partenerilor săi posibilitatea de efectuare a peste 250 de analize diferite pentru produsele alimentare în laboratoarele sale de chimie, microbiologie şi analize de mediu, autorizate ANSVSA. Ca dovada a competenței și seriozității întregii echipe de specialiști a ICA R&D stă acreditarea RENAR în conformitate cu standardul SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Partenerii tradiţionali ai ICA R&D sunt atât marii producători români ce activează în diferite ramuri ale industriei alimentare, marile lanțuri de retail prezente pe piața românească, cât şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin proiectele de cercetare şi dezvoltare susţinute de acestea.

Activitatea de cercetare ştiinţifică are în structură urmatoarele domenii fundamentale:

 • siguranţa alimentară şi nutriţia;
 • evaluarea calitătii produselor agroalimentare;
 • procese tehnologice în industria alimentară;
 • ecologia proceselor din industria alimentară;
 • valorificarea resurselor regenerabile de energie;
 • inginerie alimentară;
 • studiul inocuităţii produselor agroalimentare, a contaminanţilor chimici şi microbiologici, a micotoxinelor şi alergenilor;
 • biotehnologii alimentare;
 • dezvoltarea şi implementarea de programe de siguranţă alimentară bazate pe GMP, GHP, HACCP, ISO 22000.

ICA R&D valorifică rezultatele activităţii de cercetare – dezvoltare - inovare prin activităţi de tipul:

 • transfer al rezultatelor către unitaţi productive din sectorul agro-alimentar, pe bază de contract;
 • publicare de lucrări ştiintifice şi de popularizare a rezultatelor, adresate în principal unităţilor de industrie alimentară;
 • publicare de articole de specialitate la manifestari ştiinţifice naţionale şi internaţionale (congrese, conferinţe, simpozioane);
 • participare la târguri de specialitate cu prezentarea produselor şi a tehnologiilor elaborate.

Prin tradiţia de peste o jumătate de secol în care a fost cea mai cunoscută instituţie de cercetare – dezvoltare cu profil de industrie alimentară din România, ICA R&D are un grad înalt de recunoaştere a rezultatelor activităţii de cercetare – dezvoltare – inovare atât la nivel national, cât şi international, fapt dovedit şi de numărul însemnat de proiecte derulate şi de părticiparile în consorţii de cercetare la nivel european.

S.C. ICA RESEARCH&DEVELOPMENT (ICA R&D) S.R.L, Splaiul Independentei, nr. 202, sector 6, Bucuresti,
telefon: 021.313.63.74, 021.316.01.44 ; fax 021.313.63.78
Powered by ICA R&D